Ве молиме почекајте...

Септима дооел Скопје
Медија центар
Календар на настани
7 Конгрес по фармација во Северна Македонија со меѓународно учество што ќе се одржи од 5-9 октомври 2022.
7 Конгрес по фармација во Северна Македонија со меѓун...
23.03.2022.
7-от Конгрес на Здруженије на дерматовенеролозите на Македонија со меѓународно учество кој ќе се одржи од 28 Септември до 2 Октомври 2022.
7-от Конгрес на Здруженије на дерматовенеролозите на ...
23.03.2022.
Асоцијацијата на лекари по општа/семејна медицина на Југоисточна Европа, во соработка со Здружението на лекари по општа и семејна медицина на Македонија, ќе ја одржи својата 7-ма конференција во периодот од 16 – 19 јуни 2022.
Асоцијацијата на лекари по општа/семејна медицина на...
23.03.2022.
Здружението на лекари по ОРЛ на Македонија ќе одржи 12- ти Балкански конгрес во периодот 01 – 05 јуни 2022.
Здружението на лекари по ОРЛ  на Македонија ќе одр...
23.03.2022.