Ве молиме почекајте...

Септима дооел Скопје
Фармасервис
Од увоз, регистрација, маркетинг и професионална промоција, до продажба и дистрибуција до крајниот потрошувач на фармацевтскиот пазар во Република Северна Македонија. Покрај логистичките услуги, лидери сме во услугите на фармасервисот.