Ве молиме почекајте...

Септима дооел Скопје
Кариера
Станете дел од тимот на Септима во Скопје
Вработените во „Септима“ се мотивирани и насочени кон постигнување на целите и се неопходен фактор за успех на компанијата. Инвестирањето во областа на личниот развој на вработените придонесува за негување на лојалноста и нивната мотивација. Работата во нашата компанија бара посветеност, сигурност, точност, стручност, но претставува и шанса за оние кои сè уште немаат работно искуство, давајќи со тоа можност за заеднички развој и напредок.