Ве молиме почекајте...

Септима дооел Скопје
Пред-продажба на големо
Ако барате сигурен и компетентен партнер, кој обезбедува услуга за увоз на лекови што немаат одобрение за ставање во промет на пазарот на Република Северна Македонија - на вистинското место сте! Имаме можност да ви обезбедиме квалитет, сигурност и брзина.