Ве молиме почекајте...

Септима дооел Скопје
За нас
Мисија и Визија
Нашата мисија е:
Да обезбедиме навремено и континуирано снабдување со лекови, медицински средства и други фармацевтски производи што ги задоволуваат потребите на купувачите во согласност со законските регулативи и принципите на добрата дистрибутивна практика.
Да обезбедиме највисок квалитет на фармацевтски услуги засновани врз компетентноста и професионален пристап на сите вработени, што додава вредност како за компанијата, така и за поединецот и за заедницата.
Да го унапредиме здравјето во сите делови на Република Северна Македонија, постојано истражувајќи нови можности на пазарот, бидејќи Вашето здравје е наш приоритет.

Нашата визија е:
Да го покриеме целокупниот процес на трговија со фармацевтски производи.
Да се позиционираме како водечки дистрибутер и давател на услуги на фармацевтскиот пазар.
Да бидеме лојални и квалитетни партнери за нашите добавувачи и клиенти.
 
Со посветеност на иновациите и постојаното продлабочување и развојот на деловното опкружување, тимот на „Септима“ дава свој придонес во подобрувањето на здравствениот систем во Република Северна Македонија и исполнување на основната цел во фармацевтското работење, а тоа е грижата за здраво население.
Компанијата денес
„Септима“ денес е високопочитувана, модерна и динамична компанија, која во изминатиот период воспоставува деловни односи со голем број странски добавувачи, обезбедувајќи им регулаторни, маркетинг услуги и највисок квалитет на дистрибуција на нивните производи.  

Следејќи ги случувањата во глобалната фармацевтска индустрија и воведувајќи нови производи, „Септима“ е посветена на развојот на локалниот фармацевтски пазар и обезбедување висококвалитетен и достапен третман со лекови за секој пациент во Република Северна Македонија.

Во моментов, „Септима“ дистрибуира повеќе од 900 различни медицински производи (лекови, медицински помагала, додатоци во исхраната, козметика и други производи за здравствена заштита) на компании, како што се: Agetis, Berlin Chemie, Betasan, Esensa, Ceumed, Goodwillpharma, Innotech Laboratoire International, La Roche Posay, Medochemie, Merz, Viatris, Octapharma, Remedica, Pfizer, Unimed Pharma, Vichy...

Ние сме посветени да создаваме цврста основа за здрава заедница, преку обезбедување на безбедни и квалитетни лекови, во согласност со законодавство и процедурите, како и унапредување на каналите за дистрибуција и спроведување на висококвалитетно работење.

Тимот на „Септима“ се состои од високо образовани и мотивирани млади луѓе, кои постојано ги надградуваат своите вештини и знаења од својата област.

ОДГОВОРНОСТ

Преземаме одговорност за нашите постапки и за нашата работа. Градиме доверба со нашите деловни партнери преку давање решенија, исполнување на дадените ветувања и реализација на постигнатите договори.

ПОЧИТУВАЊЕ

Нашите вработени имаат високо ниво на деловна комуникација со партнерите, што се карактеризира со отвореност и почит. Почитувајќи ги различните мислења, стилови и вештини, со доделување на вистинските улоги во системот во кој вработените ќе дадат најдобри резултати во нивната работа, групацијата ERGO WBS развива средина на иновации, мотивација и здрава работна атмосфера.

ИЗВОНРЕДНОСТ

Ние инсистираме на квалитет. Нашиот пат до совршеност никогаш не завршува, ние секогаш се стремиме кон повисока цел. Кога партнерите нè избираат нас, тие избираат лидер во индустријата кој ги подобрува нивните деловни процеси на дневна основа и работи на подигнување на нивото на квалитет, безбедност и ефикасност на производите и услугите, а нашата заедничка цел е да го зачуваме здравјето на пациентот.
Историјат

„Септима“ денес е високопочитувана, модерна и динамична компанија, која во изминатиот период воспоставува деловни односи со голем број странски добавувачи, и е полноправен член на групата ERGO wbs.

2020

ISO 14001: 2015 Системот за управување со заштита на животната средина

2020

Microsoft Dynamics Nav претставува сеопфатно ERP решение што го поврзува целокупното работење во единствен интегриран систем.

2019

Имплементација на ISO 9001 - Систем за управување со квалитет според барањата на меѓународниот стандард.

2017

„Септима“ беше наградена со сертификат за успешно деловно работење од страна на Стопанската комора на Северна Македонија – excellence certificate.

2015

Воведување нови алатки за продажба (онлајн и директна таблет-продажба) со кои „Септима“ директно ги доближи своите услуги до аптеките и до крајните потрошувачи.

2012

Нов дистрибутивен центар и проширување на дистрибутивната мрежа – современ магацински простор, лоциран во Скопје, со капацитет од 850 квадратни метри и многубројни возила за испорака, што овозможува навремена, точна и ефикасна дистрибутивна услуга.

2011

Проширување на портфолиото на „Септима“ и воведување голем број странски добавувачи, остварувајќи значителни успеси кои ја позиционираа „Септима“ меѓу средните компании во Република Северна Македонија

2010

Воведување URA – софтверско решение за материјалното работење на компанијата, со кое успешно се интегрираат и ефикасно спроведуваат процесите на набавка, продажба и на дистрибуција.

2006

Позиционирање на „Септима“ на македонскиот пазарот како препознатлива компанија, која им нуди висококвалитетни регулаторни, маркетинг и дистрибутивни услуги на партнерите чии портфолија ги застапува или/и дистрибуира.

2003

СЕПТИМА ДООЕЛ СКОПЈЕ е приватна компанија, основана 2000 година со дистрибутивен центар во Скопје, чија дејност е промет на големо со фармацевтски производи, медицински помагала, диететски суплементи, козметички и хемиски производи и преостанати производи од асортиманот неопходен за аптекaрско и болничко работење.

2000

Општествена одговорност
Општественo одговорно работење е дел од корпоративната одговорност на „Септима“, заснована на долга локална традиција, висока свесност и посветеност на раководството на компанијата и сите нејзини вработени.

Свесни за важноста и потребата да се влијае на подобрување на општествените  услови и промоција на вистински вредности, раководството на компанијата е тука за да поддржи разни општествени иницијативи за подобрување и зајакнување на здравјето и квалитет на живот и зачувување на животната средина преку развој на свои проекти, како и преку обезбедување поддршка за иницијативи за промовирање на здрави животни навики, развој на спортот, културата и уметноста и организација на донации за најранливите. Како најважни сегменти на општествено одговорна работа, ние ги издвојуваме односите со заедницата, нашите вработени, нивната безбедност и здравје при работа, како и околината.