Ве молиме почекајте...

7-от Конгрес на Здруженије на дерматовенеролозите на Македонија со меѓународно учество кој ќе се одржи од 28 Септември до 2 Октомври 2022. - Септима дооел Скопје
Медија центар
7-от Конгрес на Здруженије на дерматовенеролозите на Македонија со меѓународно учество кој ќе се одржи од 28 Септември до 2 Октомври 2022.
23.03.2022.
Назад
7-от Конгрес на Здруженије на дерматовенеролозите на Македонија со меѓународно учество кој ќе се одржи од 28 Септември до 2 Октомври 2022 година во хотелскиот комплекс Метропол-Белви, во Охрид