Ве молиме почекајте...

7 Конгрес по фармација во Северна Македонија со меѓународно учество што ќе се одржи од 5-9 октомври 2022. - Септима дооел Скопје
Медија центар
7 Конгрес по фармација во Северна Македонија со меѓународно учество што ќе се одржи од 5-9 октомври 2022.
23.03.2022.
Назад
7 Конгрес по фармација во Северна Македонија со меѓународно учество што ќе се одржи од 5-9 октомври 2022год,  Mетропол-Езерски комплекс, Охрид, Северна Македонија

Линк: http://congress.mfd.org.mk