Ве молиме почекајте...

Асоцијацијата на лекари по општа/семејна медицина на Југоисточна Европа, во соработка со Здружението на лекари по општа и семејна медицина на Македонија, ќе ја одржи својата 7-ма конференција во периодот од 16 – 19 јуни 2022. - Септима дооел Скопје
Медија центар
Асоцијацијата на лекари по општа/семејна медицина на Југоисточна Европа, во соработка со Здружението на лекари по општа и семејна медицина на Македонија, ќе ја одржи својата 7-ма конференција во периодот од 16 – 19 јуни 2022.
23.03.2022.
Назад
Асоцијацијата на лекари по општа/семејна медицина на Југоисточна Европа, во соработка со Здружението на лекари по општа и семејна медицина на Македонија, ќе ја одржи својата 7-ма конференција во периодот од 16 – 19 јуни 2022 г.во Охрид,х.”Метропол”.

Линк: https://agpfmsee.esfam.org