Ве молиме почекајте...

Здружението на лекари по ОРЛ  на Македонија ќе одржи 12- ти Балкански конгрес во периодот  01 – 05 јуни 2022. - Септима дооел Скопје
Медија центар
Здружението на лекари по ОРЛ на Македонија ќе одржи 12- ти Балкански конгрес во периодот 01 – 05 јуни 2022.
23.03.2022.
Назад
Здружението на лекари по ОРЛ  на Македонија ќе одржи 12- ти Балкански конгрес во периодот  01 – 05 јуни 2022 г.во Охрид, х.”Метропол”.

Линк: http://balkanorl2022.mk